14.06.2021

budivnitstvo-transportnoi-rozvyazki-na-obizniy-dorozi-ternopoya-v-rayoin-vul_-gayovoi-2